ให้เวลา ใส่ใจ ให้กำลังใจ เป็นผู้รับฟัง

เปิดโอกาสให้ระบายความคับข้องใจ ไม่พูดซ้ำเติม

สนับสนุนติดตามการรักาษาอย่างต่อเนื่อง

ลดความความคาดหวัง ยอมรับ อดทนต่อการแสดงออกของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

เฝ้าระวังการทำร้ายตัวเอง ไม่ควรปล่อยให้อยู่คนเดียวตามลำพัง

หลีกเลี่ยงไม่ให้เขาตัดสินใจในเรื่องสำคัญ จนกว่าจะดีขึ้น

ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเห็นคุณค่าในตัวเอง

ดูแลเรื่องการรับประทานยาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงแรกที่ซึมเศร้ามาก อาจจะคิดอยากตาย