พูดคุยกับคนที่ไว้ใจ เพื่อนสนิท บิดา มารดา พี่น้อง ผู้อาวุโส ครูอาจารย์

ทำกิจกรรมที่เรามีความสุข ฟังเพลง ดูหนัง อ่านหนังสือ ทำงานอดิเรก

ออกกำลังกาย 30-45 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

ทำกิจกรรมกับเพื่อน คนในครอบครัว

มองโลกในแง่ดี

ไม่ด่วนตัดสินใจเรื่องสำคัญต่อชีวิตในช่วงนี้

ทานอาหารที่มีประโยชน์ ตรงเวลา ทานปริมาณที่พอเหมาะ

พักผ่อนให้เพียงพอ ต้องไม่อดนอน

วางเป้าหมายในการใช้ชีวิต เป็นขั้นตอนอย่างง่ายๆ

ไม่ดื่มแอลกอฮอล์