เปิดกว้าง โรคทางใจ

สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข

อย่าปล่อยให้ความทุกข์ทำลายสุขภาพจิตคุณ และคนที่คุณรัก กลับมามีความสุขอีกครั้ง เราช่วยคุณได้

โรคทางจิตเวช วิตกกังวล  เครียด นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ไมเกรน สมองเสื่อม ติดบุหรี่ สุรา สารเสพติด ย้ำคิดย้ำทำ แพนิค อาการทางจิต โรคจิตเภท ซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน

พญ.สิริกุล ใจเกษมวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

อาการของคนติดสุรา

เมื่อดื่มสุราติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้คุณมีอาการของคนติดสุรา โดยคุณสามารถสังเกตอาการและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับคุณได้ด้วยตนเองว่าคุณเป็นคนที่มีอาการของคนติดสุราหรือไม่ โดยถ้าคุณมีอาการ และพฤติกรรมอย่างน้อย 3 ข้อจาก 7 ข้อที่กล่าวมา จะสรุปได้ว่าคุณมี อาการของคนติดสุรา

1 ต้องการดื่มสุราเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดฤทธิ์เมาเท่าเดิม

2 มีอาการถอน เมื่อต้องลดหรือหยุดดื่ม

3 ดื่มสุรานานกว่าที่ตั้งใจไว้

4 ไม่สามารถหยุดดื่มหรือควบคุมการดื่มได้

5 ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาสุรามาดื่ม หรือเพื่อการสร่างเมา

6 ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดื่มสุราทำให้มีความบกพร่องในหน้าที่ทางสังคม อาชีพการงานหรือการพักผ่อนหย่อนใจ

7 ยังคงดื่มอยู่ทั้งๆที่มีผลเสียเกิดขึ้นแล้ว

กลุ่มอาการผิดปกติที่เกิดจากการดื่มสุรา

 • เมาสุรา:พูดไม่ชัด เดินเซ เห็นภาพซ้อน ความจำและสมาธิเสีย หยุดหายใจ
 • ถอนสุรา:เหงื่อออก มือสั่น นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน ประสาทหลอน กระสับกระส่าย วิตกกังวล ชัก
 • สับสน
 • อาการทางจิต
 • ความจำเสื่อม
 • สมองเสื่อม
 • โรคทางกาย

โรคทางกายที่เกิดจากเหล้า

 • ประสาทเสื่อม
 • กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม
 • กระเพาะอาหารอักเสบ
 • ตับแข็ง
 • อื่นๆ

ข้อคิดน่ารู้เกี่ยวกับการติดสุรา

ปัจจุบันมีจำนวนผู้ดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น การดื่มในปริมาณไม่มากเกินไป และไม่นานเป็นการดื่มชั่วครั้งชั่วคราว อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และสังคม ไม่ชัดเจน

สุรามีกระทบต่อคุณมากน้อยขึ้นอยู่กับ ปริมาณ และความถี่ ความเร็วในการดื่มเป็นหลัก

มีปัจจัยร่วมที่สำคัญคือ อายุ เพศ น้ำหนักตัว ความด้านทานสุรา ช่วงของวันขณะดื่ม ดื่มขณะท้องว่างหรืออิ่ม กำลังเหนื่อย หรือปกติ และกำลังใช้สารเสพติดชนิดอื่นร่วมด้วยหรือไม่

ในรายที่ดื่มมากไป ดื่มเป็นประจำเป็นเวลานาน ๆ ทำให้เกิดปัญหาที่รุนแรง คือ การติดสุรา และที่แน่ๆ ปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหาครอบครัวมีทะเลาะเบาะแว้ง ครอบครัวแตกแยก ส่งผลถึงลูกด้วย เป็นหนี้สิน ปัญหาการงาน ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ  มีปัญหากับผู้ร่วมงาน และอาจจะต้องออกจากงานเป็นคนตกงาน

ท้ายสุดคือปัญหาด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เช่นโรคตับแข็ง เลือดออกในกระเพาะอาหาร ขี้ลืม ขาดสติ อาจทำร้ายผู้อื่นหรือขับรถโดยประมาท ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึมเศร้า มีอาการทางจิต

หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าสุราหรือเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ เป็นสารกระตุ้นประสาท เพราะหลังดื่มไปสัก 2-3 ดื่ม มักรู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ เริ่มกล้าพูด แต่ความจริงแล้วเป็นสารเสพติดประเภทกดประสาท ซึ่งอาจทำให้สมองทำงานช้าลง อารมณ์เศร้า คิดช้า ถ้าดื่มมากพูดไม่รู้เรื่อง อ้อแอ้ เดินไม่ตรงทาง สับสน ขาดสติ

ข้อควรระวังเมื่อเมาค้าง หากคุณมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น เหงื่อออก ตัวเย็น ท้องร่วงอย่างรุนแรง มีภาวะขาดน้ำ ซึ่งสังเกตจากตัวร้อนและอ่อนเพลียควรรีบพบแพทย์

 

โรคติดสุรา

 • ”โรคติดสุรา”

  การวินิจฉัยโรคติดสุรา

  *รูปแบบการดื่มมีปัญหา ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลเสียต่อตนเอง เกิดใน1 ปี
  1 เริ่มดื้อยา
  ** มีความต้องการสารนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก
  ** ผลของสารนั้นจะลดลงไปอย่างมากเมื่อมีการใช้อย่างต่อเนื่อง
  2. อาการขาดยา
  ** มีอาการขาดยาสุรา
  ** ดื่มสุราเพื่อถอนอาการขาดสุรา
  3. ใช้เพิ่มขึ้น หรือ ใช้ติดต่อนานกว่าที่คิดไว้
  4. พยายามหยุด แต่หยุดไม่ได้
  5. เวลาหมดไปกับการพยายามให้ได้ดื่มเหล้าหรือในการฟื้นจากเมา
  6. การดื่มเหล้า ทำให้กิจกรรมต่างๆทั้งสังคม อาชีพ กิจวัตรประจำวันเสื่อมลง
  7.ยังดื่มเหล้าอยู่ทั้งๆที่รู้ว่าสารนั้นก่อให้เกิดปัญหาทางกายและจิตใจอยู่เป็นประจำ

 • ”สาเหตุของโรคติดสุรา”

  สาเหตุของโรคติดสุรา

  *พันธุกรรม
  *สารสื่อประสาทในสมองผิดปกติ
  *ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาในครอบครัว ค่านิยมทางสังคม การชักชวนของเพื่อน
  *การเรียนรู้ ผลบวกจากการดื่มเหล้า เช่น ดื่มเพื่อคลายความเครียด พบเพื่อนที่ดื่มเหล้า เห็นอุปกรณ์ทำให้อยากกลับไปดื่ม

 • ”กลุ่มอาการผิดปกติที่เกิดจากการดื่มสุรา”

  กลุ่มอาการผิดปกติที่เกิดจากการดื่มสุรา

  *เมาสุรา:พูดไม่ชัด เดินเซ เห็นภาพซ้อน ความจำและสมาธิเสีย หยุดหายใจ
  *ถอนสุรา:เหงื่อออก มือสั่น นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน ประสาทหลอน กระสับกระส่าย วิตกกังวล ชัก
  *สับสน
  *อาการทางจิต
  *ความจำเสื่อม
  *สมองเสื่อม
  *โรคทางกาย

 • ”โรคทางกายที่เกิดจากเหล้า”

  โรคทางกายที่เกิดจากเหล้า

  *ประสาทเสื่อม
  *กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม
  *กระเพาะอาหารอักเสบ
  *ตับแข็ง
  *อื่นๆ

 • ”การรักษาของโรคติดสุรา”

  การรักษาของโรคติดสุรา

  *การรักษาภาวะถอนพิษสุรา
  *การบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพ
  *การดูแลรักษาระยะยาว

 • ”บทบาทของครอบครัว”

  บทบาทของครอบครัว

  1.ปัญหาเป็นปัญหาของทั้งครอบครัว
  2.การให้ความรู้แก่ครอบครัว
  3.การให้คำปรึกษาครอบครัว
  4.ครอบครัวบำบัด

 • ””

Ask us

คำถาม

[contact-form-7 id=”5941″ title=”ไม่มีหัวข้อ”]

[/contact-form-7]