product - hair growth spray tonic

สเปรย์สารบำรุงผมเป็นอาหารสำหรับผม เพื่อให้เส้นผมที่ขึ้นมานั้นแข็งแรง ใช้คู่กับสเปรย์ยาปลูกผม