คิดฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง

Suicidal thoughts Deliberate self-harm

icon-suicide300x300

การป้องกันการฆ่าตัวตาย

การฆ่าตัวตายเกิดได้หลายสาเหตุ ซึ่งโรคที่สัมพันธ์ กับการฆ่าตัวตายมาที่สุดคือ โรคซึมเศร้า โรคเครียด

ปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย สัมพันธ์กับ

 • ปัญหาการเรียน
 • ปัญหาในที่ทำงาน
 • ปัญหาผิดหวังจากความรัก
 • ปัญหาในครอบครัว ความสัมพันธุ์
 • ปัญหาทางสุขภาพ มีโรคเรื้อรังลุมเร้า

การป้องกันการฆ่าตัวตายจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราค้นหาพบคนที่มี อาการซึมเศร้า

สัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย

 • เศร้า
 • เบื่อ
 • รับประทานอาหารได้น้อย
 • เก็บตัว
 • แยกตัวไม่เข้าสังคม
 • ทำอะไรช้าลง
 • การเรียนการทำงานเสียไป
 • นอนไม่หลับ
 • มองแง่ลบ
 • หมดหวัง
 • เริ่มมีสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย เช่น
 • บ่นอยากทำร้ายตัวเอง
 • มีความคิดเรื่องการฆ่าตัวตาย
 • ทำพินัยกรรม
 • เขียนจดหมายลาตาย

ผู้คิดฆ่าตัวตายไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณตือนครบทั้งหมดตามนี้ ก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นกัน

 

ดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า คลิก

ควรรีบให้การช่วยเหลือดูแลจิตใจ เช่น การสอบถามแสดง ความเป็นห่วง รับฟัง และเข้าใจ ให้กำลังใจ คอยอยู่เคียงข้างเมื่อเขาต้องการ เขาจะรู้สึกมีเพื่อนมีที่พึ่ง  ควรแนะนำให้มารับการรักษาอาการซึมเศร้า ปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็ว

ภาวะเครียดที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน

 • อกหัก
 • สอบตก
 • ทำให้เกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ไร้ค่า จนเกิดความคิดฆ่าตัวตายได้
 • ตกงาน
 • สูญเสียคนที่รัก

ปัจจัยกระตุ้นการเกิดภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช

 1. ความกลัว ที่อาจเกิดร่วมกับความสิ้นหวัง ไร้ที่พึ่ง
 2. การได้รับการปฏิเสธ การถูกทอดทิ้งให้อยู่เดียวดาย ไม่มีใครต้องการ
 3. ความคับข้องใจ ความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจ
 4. การถูกรุกล้าความเป็นส่วนตัว
 5. การถูกทำให้รู้สึกต่ำต้อย การถูกเอารัดเอาเปรียบ
 6. การถูกทำให้รู้สึกละอาย การถูกดูถูกเหยียดหยาม หัวเราะเยาะ
 7. ความเศร้าโศกเสียใจ
 8. การรับรู้ข้อบกพร่อง หรือปัญหาของตนเอง
 9. อาการทางจิตเวช ปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรร

การประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

 • ประวัติเคยพยายามทำร้ายตัวเอง
 • อารมณ์เศร้า วิตกกังวล หมดหวัง
 • วางแผนวิธีการฆ่าตัวตาย
 • คิดว่าถ้าทำแล้วมีผลต่อคนที่อยู่อย่างไร
 • เคยพูดเรื่องคิดฆ่าตัวตาย
 • เคยเขียนจดหมายสั่งลา หรือลาออกจากงานหลังเป็นโรคซึมเศร้า
 • มีวิกฤตในชีวิต
 • มีประวัติครอบครัวฆ่าตัวตายสำเร็จ
 • มองโลกในแง่ร้าย หรือหมดหวัง

ทำตัวอย่างไรเมื่อรู้สึกซึมเศร้า คลิก

เมื่อพบปัญหาเหล่านี้ วัยรุ่นจะคิดว่าเองไม่มีค่า หมดหวังท้อแท้ ไม่มีใครเข้าใจ หลายคนรู้สึกว่า ไม่มีใครสนใจ รับฟังเขา ดังนั้น พ่อ แม่หรือคนรอบข้าง เปิด โอกาส ให้เขาได้เล่า ระบาย ควรรับฟัง ให้กำลังใจ ให้ก้าวไปสู่การเริ่มต้นใหม่ สอบถามเรื่องความคิดฆ่าตัวตาย พาไปทำในสิ่งที่สร้างความสุข เช่น พาออกไปทำกิจกรรม ท่องเที่ยว และช่วยให้เขาได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ